فهرست مطالب

مقدمه1
2- بیان مسئله1
3- سؤالات تحقیق1
4- فرضیههای تحقیق2
5- پیشینه تحقیق2
6- ساختار تحقیق2
فصل اول: کلیات تحقیق3
1-1-تهذیب4
1-2-تزکیه4
1-3-تفاوت تهذیب و تزکیه نفس5
1-4-اخلاق عملی و اخلاق نظری……6
-5-1تهذیب و تزکیه نفس در قرآن………….7
1-6- دلایل اهمیت تهذیب نفس…..9
1-7- زمان آغاز تهذیب نفس…..10
1-8- مراحل تهذیب نفس..11
1-7-1- خودشناسی12
1-7-2- عزم بر حرکت13
1-7-3- امید به رحمت الهی14
1-7-4-تفکر14
1-7-5- تخلیه15
1-7-6- تحلیه16
1-7-7- تجلیه16
1-7-8- مرابطه17
1-7-8-1- مشارطه18
1-7-8-2- مراقبه20
1-7-8-3- محاسبه22
1-7-8-4- معاتبه (توبیخ نفس)23
1-8- چگونگی تهذیب نفس24
1-9- مقدمات تهذیب نفس26
1-10- عوامل و اسباب مؤثر در تهذیب نفس26
1-10-1- توفیق الهی26
1-10-2- رهبران الهی27
1-10-3- قرآن کریم28
1-10-4- ایمان و عمل صالح28
1-10-5- تقوا28
1-10-6- خوف خداوند29
1-11- موانع تهذیب نفس31
1-11-1- تداوم گناه31
1-11-2- تعلقات دنیایی31
1-11-3- پرخوری31
1-11-4- حبّ ذات32
1-12- آثار تهذیب نفس33
1-12-1- رستگاری33
1-12-2- رضایت الهی33
1-12-3- درک حقایق قرآن34
1-12-4- زمینه جلب محبت خداوند34
فصل دوم: راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن35
مقدمه36
2-1- یقظه37
2-2- توبه40
2-2-1- توبه از حرامها41
2-2-2- توبه از رذایل اوصاف و اخلاق42

2-2-2-1- حجاب اوصاف رذیله43
2-2-3- توبه نصوح44
2-3- تقوی45
2-4- صبر و استقامت48
2-4-1- اقسام صبر50
2-5- توکل در کارها51
2-6- توجه به نوافل53
2-7- زهد54
2-8- نماز56
2-9- روزه57
2-10- ریاضت نفس58
2-11- تذکر60
2-12- رفیق و همنشین خوب62
2-13- شب زنده داری63
2-14- تمسک به قرآن64
2-15- ذکر مداوم65
2-16- سعه صدر67
فصل سوم: راهکارهای عملی تهذیب نفس در نهج البلاغه69
مقدمه70
3-1- اهمیت تهذیب از دیدگاه امام علی(ع)70
3-2- راهکارهای تهذیب نفس در نهج البلاغه71
3-2-1- تقوی71
3-2-2- زهد77
3-2-3- نماز78
3-2-4- انجام واجبات و ترک محرمات79
3-2-5- مجاهدت و ریاضت81
3-2-6- رضا و تسلیم در برابر قضا و قدر الهی83
3-2-7- تذکر84
3-2-8- ترک معاشرت با دوستان بد85
3-2-9- صبر86
3-2-10- توکل87
نتایج و یافتهها88
کتابنامه89

مقدمه
از مهمترین اهداف بعثت پیامبران الهی «تهذیب نفس» بوده و از اینرو همواره مورد توجه رهبران الهی از آدم تا خاتم بوده است. هر کدام از انبیاء الهی به نوبه خود، بشر را به تهذیب نفس فراخوانده‌اند و در این راه از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نکرده‌اند.
تهذیب نفس و پاکسازى قلب از غبار گناه‏ و آلودگى‏هاى مادى، صیقل دادن دل، و دریافت یک سلسله آگاهى‏هاى غیر حسى و عقلى را به دنبال دارد. مراقبت از خویشتن و زدودن حجاب‏هاى مادى، خضوع و خشوع و عبادت در برابر پروردگار، زمینه‏ساز راه‏یابى به اسرار مى‏شود و موجب مى‏گردد که بخشى از حقایق در جان و روح انسان منعکس شود.
برای همین در تحقیق حاضر به بیان مهم ترین راهکارهای عملی برای تهذیب و تزکیه روح پرداخته شده و این راهکارها از مهمترین منبع دینی مسلمانان یعنی قرآن و نهج البلاغه بیان شدهاند به این امید که این راهکارها راهگشا باشند.

2- بیان مسئله
همانطور که میدانیم انسان موجودی است که اگر نتواند خود را مهار کند از همه حیوانات هم درندهتر است. نفس اماره انسان او را به سوی هرگونه زشتی سوق میدهد و انسان فقط با تربیت آن نفس میتواند آن را کنترل کند. در نتیجه تهذیب نفس یعنی دور کردن نفس از زشتیها که در جامعه کنونی ضرورت دارد. چیزى که در مورد آن تردید وجود ندارد این است که اصلاح ملّتها و جامعه‏ها مشروط به اصلاح افراد آن است، و اصلاح افراد در گرو اصلاح نفس و شخصیت انسان‏ها و به‏ تعبیر دیگر تهذیب نفس آنان است، تا در نتیجه «نفس امّاره» به «نفس لوّامه» و سپس به «نفس مطمئنّه» تبدیل شود. تحقّق این هدف مشروط به جهاد و کوشش فراوان است؛ هم چنین بزرگترین هدف انبیاء تهذیب نفس و تزکیه . پرورش نفوس انسانها بوده است و تعلیم و تربیت آنقدر مهم است که هدف ارسال پیامبران قرار گرفته است و این اهمیت تهذیب نفس را میرساند. از این رو در پژوهش حاضر به بیان راهکارهای عملی تهذیب نفس از منظر قرآن و نهج البلاغه پرداخته شده است.

3- سؤالات تحقیق
1- در قرآن به چه راهکارهای عملی برای تهذیب نفس اشاره شده است؟
2- در نهج البلاغه به چه راهکارهای عملی برای تهذیب نفس اشاره شده است؟
4- فرضیههای تحقیق
1- در قرآن به راهکارهایی از جمله نماز، روزه، عمل صالح، احسان، یاد خدا و … اشاره شده است.
2- در نهج البلاغه به راهکارهایی از جمله یاد مرگ، کوتاهی آرزو، کناره گیری از محرمات و … اشاره شده است.

1- پیشینه تحقیق
پیرامون تهذیب نفس تاکنون تحقیقات بسیاری انجام گرفته است. از جمله کتب مستقلی در این زمینه نگاشته شده می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- تهذیب نفس. علی، بحرینی دشتی. قم: انتشارات مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان. قم: 1381
2- خودسازی و تهذیب نفس. سید جعفر، حسینی. قم: دارالثقلین. اول: 1381
3- تهذیب نفس از دیدگاه قرآن. علی اکبر، ولایتی. مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی. اول: 1374
4- تزکیه نفس از دیدگاه بزرگان. جواد، الهائی سحر،. بی جا: عصر رهایی. اول: 1386
5- خودسازی یا تزکیه و تهذیب نفس. ابراهیم، امینی. قم: انتشارات شفق. سیزدهم: 1386
هم چنین در ضمن کتب اخلاقی نیز به این موضوع پرداخته شده و قسمتی از این کتابها به این عنوان اختصاص دارد، مانند:
1- مبانی اخلاق اسلامی. مختار، امینیان. قم: صحیفه خرد. چهارم: 1386
2- اخلاق اسلامی. اکبر، خادم الذاکرین. بی جا: نسل جوان. دوم: 1388
3- نقطه های آغاز در اخلاق عملی. محمدرضا، مهدوی کنی. قم: دفتر نشر فرهنگ اسلامی. ششم: 1375
4- معراج السعاده. حاج ملا احمد، نراقی. تهران: انتشارات دریای معرفت. اول: 1391
در این پایان نامه به بیان این راهکارها تنها از منظر آیات قرآن و نهج البلاغه پرداخته شده است.

6- ساختار تحقیق
فصل اول: مفهوم شناسی
فصل دوم: راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن
فصل سوم: راهکارهای عملی تهذیب نفس در نهج البلاغه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- تهذیب
در لغت مصدر ثلاثی مزید از باب تفعیل است و ثلاثی مجرد آن «هذب» به معنای قطع کردن درخت، بهبود یافتن از مریضی و اصلاح کردن از معایب می‌آید.1
امّا در اصطلاح کلمه تهذیب به معنای پاکیزه کردن، خالص کردن، اصلاح کردن شعر یا نثر از عیب و نقص و پاکیزه کردن اخلاق است. ذکر این نکته ضروری است که تزکیه و تهذیب از نظر اصطلاحی به یک معنا است که در واقع عبارت است از پاک کردن نفس از آلودگی‌های اخلاقی برای گام برداشتن در جهت فضائل اخلاقی که در نهایت موجب کمال و سعادت واقعی انسان در دنیا و آخرت می‌شود، و فرآیندی درونی است که فرد از طریق آن تلاش می‌کند نفس خود را از آلودگی‌ها پاک و با تدریج عنان نفس خود را بدست بگیرد.2

1-2- تزکیه
تزکیه مصدر ثلاثی مزید از باب تفعیل و از ریشه‌ی لغوی «زکا»، «یزکو»، «زکاء» میباشد. و به معنای رشد و نمو دادن، پاکیزه و اصلاح کردن است و «زکوه» نیز در اصل به معنی رشد و نمو است.3 این واژه به معنی تطهیر و پاک کردن نیز آمده، شاید به این مناسبت باشد که پاک سازی از آلودگی ها سبب رشد و نمو می باشد.4
تزکیه و تزکی به معنای لغوی عبارت است از پاک نمودن خود و یا پاک شدن از آنچه که باید از آن پاک شد.5 می‌توان‌ تزکیه‌ را پالایش‌ نفس‌ از رذایل‌ اخلاقی‌ و آراستگی‌ به‌ فضایل‌ اخلاقی‌ دانست‌. ‌عالمان علم اخلاق می‌گویند براى خودسازى ابتدا باید رذایل اخلاقى و اخلاق بد را از خود دور کرد، سپس‌درخت پاکى نشاند. بدیهى است با وجود صفاتى مانند حسد وکبر و خودپسندی و خودخواهى و شهوترانی،‌ دسترسى به صفات پسندیده و انجام اعمال خیر بسیار مشکل خواهد بود.6
از مهمترین اهداف پیامبران الهی تزکیه نفوس، یعنی پاک کردن مردم از زشتیها و پلیدیها و اخلاق زشت است. کمال روح انسان، فقط در تزکیه است؛ همچنان که قرآن کریم میفرماید:
(قَدْ أَفْلَحَ مَن زَکَّئهَا – وَ قَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا)7
«هر کس نفس خود را پاک و تزکیه کرده، رستگار شده؛ – و آن کس که نفس خویش را با معصیت و گناه آلوده ساخته، نومید و محروم گشته است!»
آری رستگاری از آن کسی است که نفس خویش را تربیت کند و رشد و نمو دهد و از آلودگی به خلق و خوی شیطانی و گناه و عصیان و کفر پاک سازد و در حقیقت مساله اصلی زندگی انسان نیز همین تزکیه است که اگر باشد سعادتمند و الا بدبخت و بینوا است.8
در حدیثی از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) در تفسیر آیه نقل شده است که فرمودند:
«قَدْ أَفْلَحَ‏ من‏ أطاع‏ وَ قَدْ خابَ‏ من عصى‏»9
(رستگار شد کسی که اطاعت کرد و نومید و محروم گشت کسی که عصیان نمود.)
انسان به عنوان مقدمه ای برای تزکیه، ابتدا باید حقیقت خود را شناخته و بداند از کجا آمده و در کجاست؟ به چه مقصود آمده؟ و به کجا میرود؟ او باید بداند که چه موانعی بر سر راه اوست و چه زشتی‌هایی روی چهره اصلی او را گرفته است و سپس به مجاهده و تلاش پرداخته و روحش را از آلودگیها پاک کند.
تزکیه نفس تلاشی برای دستیابی به سیمایی است که به پاکی نفس میانجامد و این دارای دو قسم است:
1- با عمل صالح که این طریقه پسندیده است.
2- با گفتار و ستایش که اگر نسبت به خویشتن باشد مذموم است.10

1-3- تفاوت تهذیب و تزکیه نفس
برخی گفتهاند تفاوت تزکیه با تهذیب در این است که در تهذیب دستیابى به «طهارت» در برابر «رجس» است و در تزکیه کنار زدن آنچه باید کنار گذاشته شود و در تهذیب، حاصل شدن صلاح و خلوص، مورد نظر است.11 البته به گفته برخى تزکیه مبالغه در تهذیب است12 و عده‌اى هم گفته‌اند: تهذیب پیراستن و تزکیه آراستن است و به عبارت دیگر تهذیب بیرون راندن آلودگیها و پاک کردن شىء است تا آماده رشد و نمو گردد و تزکیه رشد دادن و به شکوفایى رساندن آن است.13

1-4- اخلاق عملی و اخلاق نظری
با ظهور اسلام مضامین بلند و رفیع و دستورات اخلاقى به اوج خود رسیده است و دعوت گسترده دین الهى به تهذیب نفس و حفظ و پاسدارى از حرمت و کرامت انسانها و حجم بسیار زیادى از آموزه‏هاى اخلاقى در قرآن کریم، به‏طورى که وجود بیش از 2000- 3000 آیه در زمینه اخلاق‏ و مسائل اخلاقى است، در حالى که حدود 600 آیه در زمینه احکام وجود دارد. قرآن در تبیین هدف از بعثت انبیا بارها تزکیه را پیش از تعلیم کتاب آورده است. تجارب تاریخى بشر نیز گویاى این است که هر جامعه‏اى که از ارزشهاى اخلاقى فاصله بگیرد و به پاسداشت نظرى‏ و عملى‏ آن نپردازد، متحمّل خسارتهاى جبران‏ناپذیر شده، شاهد فاجعه اسفبار انسانى بوده و راه انحطاط خواهد پیمود.14
قرآن کریم در کنار این مسئله مهم عملى‏، یک مسئله دیگرى را با طبیعت نظرى‏ مورد توجّه خاص قرار داده است، تا این‏که از دیدگاه ما یک اندیشه دقیقى از راه و روشى فراهم آورد که شایستگى آن را داشته باشد تا بدان وسیله معناى اخلاق‏ را تصوّر کنیم که قاعده اخلاقى از کجا مى‏آید، و با چه شرایطى این قواعد خود را فرض مى‏گرداند، و چه نتایجى را موضع‏گیرى ما نسبت به قوانین اخلاقى در پى دارد، و سرچشمه و اصلى که باید الهام‏بخش رفتار و سلوک ما باشد چیست و … و با چه وسیله به فضیلت مى‏رسند.
پاى‏بندى، مسئولیّت، پاداش، نیّت و تلاش، اینها ارکان اصلى هر نظریّه اخلاقى مورد توجّه هواداران آن است.15
البتّه که ما اساس این بحث را در قرآن، به بررسى این اجزاى ساختارى نظریّه اخلاقى اختصاص دادیم. بنابراین؛ هم‏اکنون یک نگاه گذرا مى‏کنیم، به امید این که برخى از علایم مشخصه‏اى براى این اخلاق را خواهیم دید که در نظر ما متجلّى خواهد شد.
تفاوتی که بین اخلاق عملی و نظری وجود دارد به شرح زیر است: اخلاق عملی در اصطلاح علم اخلاق‏ یعنى نیروى بر مواظبت کارهاى پسندیده براى تحصیل اخلاق فاضله و ملکات عادله و عادات پسندیده و عقل نظری کسب اطلاعات در این موارد میباشد. شخص ممکن اسن داراى فضیلتى باشد، بدون این‏که تعریف آن فضیلت را بداند. پس در این صورت ما نیازمندیم تا بدانیم که فضیلت بسى بالاتر از نیاز ما به تعریف آن است.
چه باید بکنیم؟ … این بزرگ‏ترین پرسش‏ها و دشوارترین آنهاست؛ زیراکه غذاى روزانه براى روح انسانى است. و البتّه این عمل ما ناقص است با نقصى آشکار، اگرچه در قرآن از اساس نظرى و از اصول عامه اخلاق پرده برداشته است، از مشاهده آثار بزرگ و شگفت‏انگیز اخلاق تطبیقى رو برتافته است که قرآن کریم آن را به ما پیشنهاد داده است. به این ترتیب بیان اخلاق عملى این است. در اخلاق عملى خواهیم دید که چگونه فعّالیت ما در تمام عرصه‏هاى زندگى‏ راه مشخّص خودش را پیدا مى‏کند.16
از این رو در پژوهش حاضر به راهکارهای عملی پرداخته شده است.

1-5- تهذیب و تزکیه نفس در قرآن
آیاتى که در قرآن به تهذیب‏ نفس‏ و خودسازى مربوط مى‏شود موضوع علم اخلاق شده است.17‏
خداوند متعال در قرآن کریم وقتی می خواهد مسئله تزکیه و تهذیب نفس را مطرح کند، ابتدا قسم‌های متعدد میخورد. سپس به آن مسئله میپردازد. البته در بعضی موضوعات دیگر نیز چنین است. اما در این مسئله حدود یازده بار قسم می خورد. نکته مهم در این مسئله این است که آن چه را که خداوند به آن قسم میخورد، چیزهایی هستند که جایگاه مهمی در نظام هستی دارند، به طوری که بستری را برای رشد و تکامل فراهم می کنند، همانند قسم به خورشید، ماه، شب، روز، آسمان و … و این اهمیت تزکیه را می رساند.18
(وَ الشَّمْسِ وَ ضحَُئهَا – وَ الْقَمَرِ إِذَا تَلَئهَا – وَ النهََّارِ إِذَا جَلَّئهَا – وَ الَّیْلِ إِذَا یَغْشَئهَا)19
«به خورشید و گسترش نور آن سوگند – و به ماه هنگامى که بعد از آن درآید – و به روز هنگامى که صفحه زمین را روشن سازد – و به شب آن هنگام که زمین را بپوشاند»
همچنین قرآن کریم تزکیه نفس را برجسته ترین هدف رسالت عامه دانسته است:
1- (هُوَ الَّذی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ‏ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَه…) 20
انبیا کوشیدهاند که با سنت و سیره خود مسئله تهذیب نفس را ارائه دهند. کمتر آیهای در قرآن تلاوت می شود که در صدر یا وسط یا ذیل آن مسئله تقوا و اخلاق بازگو نشود. اولین نقش سازنده تهذیب نفس این است که توان تشکیل مدینه فاضله را دارد و این مدینه فاضله را فقط انسان مهذب میسازد. از این رو انبیا قبل از طرح هر گونه مسائلی به تهذیب نفس اشاره کردهاند.21
پیامبر اکرم (ص) در حدیثی که خطوط اصلی زندگی انسان مهذب را ترسیم میکند، میفرماید:
«أَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّهَ مَنْ کَانَتْ‏ عِصْمَتُهُ‏ شَهَادَهَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ مَنْ إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِنِعْمَهٍ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ مَنْ إِذَا أَصَابَ ذَنْباً قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ مَنْ إِذَا أَصَابَتْهُ‏ مُصِیبَهٌ قَالَ- إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ‏»22
(چهار رکن وجود دارد که اگر در یک انسان وارسته راه یابد خداوند بهشت را بر او واجب می کند.
(1- نگهدارنده‏اش از مهالک قیامت شهادت بر لا اله الّا اللَّه‏ و این‌که من محمّد رسول خدا هستم باشد. 2- هرگاه خداوند به او نعمت می دهد، سپاسگزار او باشد. 3- استغفار کردن هنگام اشتباهات. 4- کلمه استرجاع را بر زبان آوردن به هنگام رویدادهای ناگوار.)
در این حدیث مشخص می شود که برای رسیدن به تهذیب نفس انسان باید چهار رکن اساسی را در

زندگی خود مراعات کند و این چهار رکن پایه و اساس تهذیب نفس انسان را تشکیل میدهند.23

1-6- دلایل اهمیت تهذیب نفس
1- خودسازی بزرگ‌ترین هدف پیامبران بوده است قرآن مجید می‌فرماید:
(هُوَ الَّذی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ‏ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَه…)24 (اوست خدایی که به میان مردم اُمّی، پیامبری از خودشان مبعوث داشت تا آیاتش را برای آنها بخواند و ایشان را تزکیه کند و کتاب و حکمتشان بیاموزد…)
2- از برخی آیات قرآنی میتوان استفاده کرد که تهذیب نفس تأمین کننده‌ی سعادت و زمینهساز رسیدن انسان به هدف نهایی خلقت خویش و مایه‌ی رستگاری است؛ همچنانکه خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:
(قَدْ أَفْلَحَ‏ مَنْ زَکَّاها)25
(هرکس به تزکیه‌ی نفس روی آورد رستگار شد.)
3- خودسازی و نبرد با وسوسههای نفس، تمام ابعاد شخصیت انسان را تحت تأثیر خود قرار میدهد و با ایجاد تعادل در قوای باطنی انسان، باعث رشد اخلاقی و دستیابی به شخصیّتی والا و برتر میگردد و لذا علاوه بر منظر دین، از منظر اخلاق نیز تهذیب نفس دارای جایگاه ویژهای است و کسی که بخواهد شخصیت متعالی داشته باشد باید به خودسازی روی آورد.
4- علاوه بر ساحت اخلاق، تهذیب نفس زمینهساز رشد عقلانی و پرورش و زایش اندیشه است. اگر تهذیب نفس سبک شمرده شود و امیال نفسانی طغیان ‌کند، کانون عقل به تسخیر کانون دل در خواهد آمد و قوای اندیشه انسان به خمودی خواهد گرایید. از همین روست که در کلامی از حضرت علی (ع) مسئله تهذیب نفس و اطاعت از عقل در کنار هم آمده و آن دو ملازم یکدیگر دانسته شده است. ایشان میفرمایند: (خوشا به حال آن کس که با فرعون هوای نفس خود مبارزه کند و از موسای عقل و تقوای خود اطاعت کند.)

1-7- زمان آغاز تهذیب نفس
خودسازی به عنوان یک فریضه‌ی عقلی در همه‌ی ادوار زندگی واجب است و در هیچ لحظه‌ای از عمر نباید آن را ترک کرد؛ زیرا وعید خداوند وحشتناک و وعده‌های نعیم او بسیار بزرگ است. سهولت خودسازی، در همه دورانهای زندگی به یک اندازه نیست، کسی که دوران جوانی را سپری کرده و در میانسالی به فکر دوری از گناه افتاده، به دشواری می‌تواند کام خود را از لذات حرام، محروم سازد. البته این مسئله پس از انتباه و خارج شدن از خواب غفلت است که خود خروج از غفلت نیز کار آسانی نیست. گواهی عقل به دشوار بودن خودسازی پس از دوره‌ی جوانی و سهل بودن آن در دوره‌ی نوجوانی و جوانی، از آن روست که خودسازی متوقف بر شناخت، ایمان و عمل است. آموختن در سنین پایینتر، زمینه و بستر بیشتری دارد. ضمن اینکه ایمان در قلب سالم وارد می‌شود و قلب نوجوان و جوان سالمتر و به فطرت اوّلیه خود نزدیکتر است، عمل نیز برای تبدیل شدن به ملکهای نفسانی و عادتی صحیح، نیازمند تکرار و تمرین است و یافتن مهارت عملی در دوران بعد از جوانی به آسانی تحصیل نمی‌شود.26
امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در نامهای خطاب به فرزند خود می‌فرماید:
«…إِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ کَالْأَرْضِ الْخَالِیَهِ مَا أُلْقِیَ فِیهَا مِنْ شَیْ‏ءٍ قَبِلَتْهُ فَبَادَرْتُکَ بِالْأَدَبِ قَبْلَ أَنْ یَقْسُوَ قَلْبُکَ وَ یَشْتَغِلَ لُبُّکَ لِتَسْتَقْبِلَ بِجِدِّ رَأْیِکَ‏ مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدْ کَفَاکَ أَهْلُ التَّجَارِبِ بُغْیَتَهُ‏ وَ تَجْرِبَتَهُ فَتَکُونَ قَدْ کُفِیتَ مَئُونَهَ الطَّلَبِ…»
(… قلب نوجوان چونان زمین کاشته نشده، آماده پذیرش هر بذرى است که در آن پاشیده شود. پس در تربیت تو شتاب کردم، پیش از آن که دل تو سخت شود، و عقل تو به چیز دیگرى مشغول گردد، تا به استقبال کارهایى بروى که صاحبان تجربه، زحمت آزمون آن را کشیده‏اند، و تو را از تلاش و یافتن بى‏نیاز ساخته‏اند…)27
امام علی (ع) در این نامه پذیرندگی و صفایی دل جوان و آمادگی عقل او را مورد توجّه قرار داده و اقدام به تربیت را در این سنین مؤثر می‌داند.

1-8- مراحل تهذیب نفس
برای پیمودن هر یک از مراحل خودسازی پیش از هر چیز آگاهی و زایل شدن غفلت لازم است. تنها انسان بیدار می‌تواند در مبدأ و معاد خویش اندیشه کند و نواقص عمل خویش را در مقایسه با مقصدش دریابد، پس هرکسی باید در ابتدا بیاندیشد و اعمال خود را مورد ارزیابی قرار دهد و آنگاه باید تصمیم به حرکت گرفته و سمت و سوی حرکتش را به سوی مقصد حقیقی متوجه سازد. برای آنکه اقدام او مؤثر باشد و با توفیق قرین گردد، نخست باید با خود بنای مشارطه بگذارد و شرط کند اعمال نادرست گذشته را ترک کند و اعمال خود را با فرمان خداوند منطبق سازد و بکوشد نیّت خود را خالص نماید. او باید این شرط را در یاد خود نگاه دارد و با هر عملی که در روز انجام می‌دهد این شرط را در درون خود متذکر گردد و مراقب باشد از شرط خود تجاوز نکند. مراقبت او از وفاداری به شرط، از آن روست که خود را در مقابل مقامی مسئول و متعهّد میداند که رقیب و شاهد اعمال است و تخلف از عهد و شرط را نمیپسندد. از این رو برای آنکه از این رقیب همیشه حاضر حیا کند و از شرط خود تخطی ننماید، همواره شرط خود را به یاد می‌آورد و از فکر زیرپا گذاشتن شرط و تعهّد خود خارج میشود. او باید پس از مراقبت کافی، در پایان هر روز به محاسبه بپردازد و عمل خود را با شرط‌هایش مقایسه کند، محاسبه موجب شناخت کاستیهای گذشته می‌شود و خود منشأ تحکیم عزم و قرار دادن شرط تازه خواهد شد. به هنگام محاسبه باید بر هر توفیقی شکرگزاری کرده و به خاطر هر خطایی استغفار کند و برای آنکه نتیجه محاسبه، دستاویز شیطان برای فریفتن وی نگردد، باید از یأس و ناامیدی پرهیز کرده و با محاسبه هر چه دقیق‌تر راه را بر عجب و غرور ببندد.28 محاسبه‌ی دقیق وقتی ممکن می‌شود که به یاد محاسبه‌ی دقیق قیامت باشیم و به یاد این آیه شریفه باشیم:
(یَوْمَ یَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمیعاً فَیُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا أَحْصاهُ‏ اللَّهُ وَ نَسُوهُ وَ اللَّهُ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ شَهیدٌ)29
«در آن روز که خداوند همه آنها را برمى‏انگیزد و از اعمالى که انجام دادند با خبر مى‏سازد، اعمالى که خداوند حساب آن را نگه داشته و آنها فراموشش کردند؛ و خداوند بر هر چیز شاهد و ناظر است!»
در مورد هر یک از این مراحل در قسمتهای بعدی توضیح داده خواهد شد.
آدمى آنگاه که براى نخستین بار، رفتار زشتى را انجام دهد، سخت پشیمان مى‏گردد. ولى اگر چنین رفتارى بارها از او سر زند، اندک اندک ترس او کم مى‏شود و آن گونه که در نخستین بار پشیمان مى‏شد، پشیمان نمى‏گردد و چه بسا تکرار آن رفتار زشت، آنرا براى فرد به صورت عادت درآورد و آدمى با گذشت زمان، زشتى آن را احساس نکند. بنابراین، آنکه در راه کمال و تهذیب‏ نفس‏ خویش گام برمى‏دارد، باید از نخست، درهاى گناه را به روى خود ببندد، چه دورى از هر کارى ناپسند، در ابتدا آسان است ولى با تکرار کردار زشت و گذشت زمان پرهیز از چنین رفتار زشتى بسیار دشوار مى‏گردد. و چه بسا بدانجا کشد که آدمى زشتى آن را نبیند، یا آن را گناهى زشت به حساب نیاورد.30
برای‌ رسیدن‌ به‌ تهذیب بعضی‌ از بزرگان‌ دو مرحله‌ پیشنهاد کرده‌اند:
1 ـ تهذیب‌ نفس‌ از بدی‌ها یعنی‌ تصفیه‌ دل‌ از اخلاق‌ زشت‌ و دوری‌ از گناه‌. این‌ عمل‌ را تصفیه‌ و تخلیه‌ هم‌ می‌نامند.
2 ـ پرورش‌ و تکمیل‌ نفس‌ به‌ وسیله‌ تحصیل‌ علوم‌ و معارف‌ حقه‌ و فضایل‌ و مکارم‌ اخلاق‌ و انجام‌ عمل‌ صالح‌. این‌ عمل‌ را تحلیه‌ هم‌ می‌گویند، یعنی‌ پرورش‌ و تکمیل‌ و آرایش‌ دادن‌.31
برای خود سازی باید مراحلی طی کرد که این مراحل دارای ترتیباند و بدون پیمودن مرحله قبل نمیتوان وارد مرحله بعدی شد. این مراحل به شرح زیر می باشند:

1-7-1- خودشناسی
اولین راه برای تهذیب نفس، خودشناسی است. یعنی انسان باید بداند کیست، و چه جایگاهی در این عالم و بین موجودات دیگر دارد. بداند چگونه و برای چه به این دنیا آمده است و نهایت کارش چیست؟ پس آغاز راه تهذیب، خودشناسی است. وقتی انسان بفهمد که کاملترین موجود است و محبوبترین آنها نزد خدا است. در یک کلام وقتی به جایگاه ممتازش در این عالم هستی پی ببرد برای بازگشت به خوبیها و برای رفع آفات و خدایی شدن، بهترین انگیزه را خواهد داشت.
از آنجایی که هر مکتب یا هر حکیمی بخواهد انسان را به سمت مکارم اخلاقی و تزکیه و تهذیب نفس هدایت کند و درباره مفاسد اخلاقی و دردها و ناگواریهای انواع امراض روحی بیندیشد راهی جز این ندارد که نخست خود را پیدا کند و انسان و ابعاد وجودیش و اصول قوا و نیروهایش آشنا سازد. و آنگاه است که میتواند انسان را با گامهایی استوار و در صراط مستقیم به سوی مکارم اخلاقی و کمالت معنوی سوق دهد.
انسانی که به خویشتن خویش جاهل است نه تنها از مفهوم عالی انسانی به دور است بلکه از احساس این که او هم موجودی دینی است برخوردار نمیباشد.
از این رو نخستین گام در راه خودسازی و تهذیب نفس خودشناسی است.32
برای اهمیت خود شناسی روایات بسیاری از معصومین رسیده است. این روایات انسان را به صورتهای مختلف متوجه حقیقت خود کرده و سپس به تزکیه وا می دارد.
امام علی (ع): «مَنْ‏ عَرَفَ‏ نَفْسَهُ‏ تَجَرَّد»33
(هر کس حقیقت خود را بشناسد به تجرد و تجرید در تزکیه می پردازد.)
امام علی (ع): «الْعَارِفُ‏ مَنْ عَرَفَ‏ نَفْسَهُ‏ فَأَعْتَقَهَا وَ نَزَّهَهَا»34
(عارف کسی است که اول خود را بشناسد و بداند چه بوده و چه شده و چه میتواند باشد و سپس خود را از آنچه که او را از خدا دور میکند و حاجب بین او و خداست آزاد نموده و تزکیه کند.)
در این روایات به شناخت حقیقت انسانی و صورت اصلی انسان تأکید شده است و به این مطلب اشاره شده که شناخت صورت اصلی خود، بهترین انگیزه و محرک است که انسان به منظور تزکیه خود از حجابهایی که روی چهرهی اصلی وی را گرفته است.35
با خود شناسی ریشه های هر یک از مفاسد اخلاقی که در درون انسان جا دارد شناخته میشود و درمان این دردها را آسان میسازد. بدین گونه راه وصول به تهذیب نفس و خودسازی در انسان هموار میشود. کسی‌ که‌ به‌ مقام‌ شامخ‌ خود پی‌ ببرد، از رذایل‌ دوری‌ خواهد کرد، امام‌ علی‌ (ع‌) می‌فرماید:
«مَنْ کَرُمَتْ عَلَیْهِ نَفْسُهُ هَانَتْ عَلَیْهِ [شَهْوَتُهُ‏] شَهَوَاتُه‏»
(کسى که خود را گرامى دارد، هوا و هوس را خوار شمارد.)36

1-7-2- عزم بر حرکت

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نکته مهم دیگر، عزم بر حرکت است، تصمیم بر حرکت به سوی پاک شدن، و نیز تصمیم بر باز نگشتن به راهی که تاکنون می رفته است. به عبارت دیگر، توبه کند. باید با خود شرط کند بین خود و راهی که تاکنون میرفته فاصله ایجاد کند، و از رفتاری که موجب گرفتاریش شده است، روی بگرداند. حتی نگاهی به گذشته ممکن است وسوسه بازگشت به آن را در پی داشته باشد.37

1-7-3- امید به رحمت الهی
افزون بر این مطالب، آنچه را که در راه تهذیب و پاک کردن نفس حایز اهمیت است امید به رحمت خدا و دور کردن یأس از خویشتن میباشد. دلسرد شدن و ناامیدی آفت بسیار بزرگی است. باید به خدا توکل داشت و به معصومین (ع) متوسل شد تا در این راه یاریمان کنند. امید به رحمت خدا موجب قوت دل است و یأس از رحمت الهی کفر است. با توجه به پشیمانی و عزم بر ترک گناهان گذشته، یقین بداند که روح و جان با صفا و صیقل میگردد و دریچههای نور در قلب گشوده میگردد.38
بــازآ بــازآ هر آنکه هستی بــازآ گر کافر و گبر و بتپرستی بازآ
این درگه ما، درگه نومیدی نیست صد بار اگر توبه شکستی بــازآ

1-7-4-تفکر
یکى از موانع مهم تهذیب نفس، غفلت است و تفکر ضد غفلت است. امام علی(ع) مى فرماید: «فکر کردن مایه رشد است»39
امام‌ خمینی‌ می‌گوید: «اوّل‌ شرط‌ مجاهده‌ با نفس‌ و حرکت‌ به‌ جانب‌ حق‌ تعالی‌، تفکر است‌ و تفکر در این‌ مقام‌ عبارت‌ است‌ از آن‌ که‌: انسان‌ لااقل‌ در هر شب‌ و روزی‌ مقداری‌ فکر کند در این‌ که‌ آیا مولای‌ او که‌ او را در این‌ دنیا آورده‌ و تمام‌ اسباب‌ آسایش‌ و راحتی‌ را از برای‌ او فراهم‌ کرده‌… آیا وظیفه‌ ما با این‌ مولای‌ مالک‌ الملوک‌ چیست‌؟»40
1-7-5- تخلیه
تخلیه‏ از ماده «خلو» به معنای ترک کردن و یا گویى در ترک کردن است. راغب اصل آن را ترک کردن در جاى خالى گفته است‏.41
پاک سازی باطن و روان از رذایل اخلاقی و تصفیه روان از این رذایل تخلیه نام دارد.42
تخلیه از وظایف بسیار مشکل و سنگین سالکان راه حق است. سالک باید باطنش را از آلودگیها و صفاتی همچون حسد، کینه، تکبر، عداوت و … پاک کند.43 پیامبر (ص) میفرماید:
«إِیَّاکُمْ‏ وَ الْحَسَدَ فَإِنَّهُ یَأْکُلُ الْحَسَنَاتِ‏ کَمَا تَأْکُلُ النَّارُ الْحَطَبَ »44
(از رشک و حسد بر حذر باشید، که حسد حسنات انسان را میخورد، همان طور که آتش هیزم را میخورد.)

– تخلیه و جهاد اکبر
تخیله نفس از رذایل بسیار مشکل است و بدین جهت آن را جهاد اکبر مینامند. امام علی (ع) فرموده‌اند:
«أَفْضَلُ‏ الْجِهَادِ جِهَادُ النَّفْسِ‏ عَنِ الْهَوَى‏ وَ فِطَامُهَا مِنْ لَذَّاتِ الدُّنْیَا.»45
(برترین جهاد، جهاد با نفس و رهانیدن آن از لذات دنیاست.)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– تخلیه تدریجی و دفعی
تخلیه گاهی به تدریج انجام می گیرد، یعنی سالکین راه حقیقت به مرور زمان و در طول مدتی کم یا زیاد یکایک صفات زشت را از صحیفهی نفس خود پاک سازی میکنند. مثلا گاهی با رذیله حسد دست به گریبان میشوند تا کم کم دامن نفس را از آن بزدایند. زمانی با رذیله تکبر رویارو میگردند تا آن را رشه کن گردانند.
اما گاهی تخلیه دفعی است. یعنی انسان در مدتی کوتاه بلکه در ظرف چند لحظه، انقلاب و تحولی در خود پدید آورده و یکباره دگرگون میگردد. در واقع نفس را یکباره کشتن و دست آنرا از هواها و خواهشهای نامشروع کوتاه کردن، همان تخلیه دفعی است.46

1-7-6- تحلیه
تحلیه از ماده «حلی» به معنای زیور است. تحلیه یعنی زیور آراستن. این کلمه در علم اخلاق به معنای آراستگی به مکارم اخلاق است.47 انسان اگر سه صفت شیطنت، بهیمیّت و سبعیّت را از خود بپیراید و بزداید مرحله تحلیه را انجام داده است. مرحله تحلیه در برابر تخلیه است. تخلیه در مقام دفع و پیراستن و تحلیه در مقام جذب و آراستن است و نیز تخلیه در مقام تبرّی، یعنی با رذایل اخلاقی ستیز کردن و تحلیه در مقام تولّی یعنی با فضایل اخلاقی انس و الفت پیدا کردن و در نهایت به آن متلبس شدن، است. تخلیه کار بسیار مشکلی است و بدون عنایت حضرت حق، جهاد و یافتن نفس و توکل امکان پذیر نیست.48

1-7-7- تجلیه
تجلیه از ماده «جلی» به معنای چیزى که ذاتا روشن است،49 می‌باشد. در اصطلاح تجلیه یعنی خود را با اعمال دینی متجلی ساختن و به تعبیر دیگر در قالب اعمال مذهبی متجلی شدن.50 هدف از تجلیه آن است که انسان اعمال مذهبی را بدان صورت که شارع مقدس خواسته است به جا آورد. یعنی نماز، روزه و سایر عبادات را به شیوهای درست انجام دهد و به طور خلاصه دو چیز را به جد باید در نظر بگیرد:
1- خلوص نیت در تمام عبادات
2- حضور قلب در نماز
خلوص نیت یعنی عبادات را تنها برای خدا انجام دادن. اخلاص یگانه وسیله قبولی اعمال و عبادات است. هر عملی که واجد شرایط دیگر باشد اما اخلاص نداشته باشد پذیرفته نخواهد شد.
حضور قلب هم فقط در نماز معتبر است و در سایر عبادات نه شرط حتمی آنهاست و نه شرط قبولی آنها.51
در صورتی که این مسیر به درستی و عالمانه طی شود، به طور قطع حالات انسان دارای ثبات خواهد بود و دگرگونیها و تحولات سامان یافته تر میشود و نگرانیها رفع خواهد شد. برآیند و ره آورد چنین سلوکی تقویت ایمان خواهد بود. ایمان یگانه نیروی با ارزشی است که تضمین کننده سعادت انسان در دنیا و آخرت است.
به طور کلی مراحل دیگر خودسازی و تهذیب نفس عبارت است از:
1- سیر مطالعاتی و افزایش اطلاعاتی که منتهی به آگاهی و بیداری میشود. در این زمینه متذکر میشویم شرکت در جلسات مذهبی و استماع سخنرانیها و مواعظ و همچنین تلاوت مداوم قرآن کریم و خواندن روایات اسلامی و شرح زندگی بزرگان و اهل عرفان و سلوک و مباحث مربوط به معاد و رستاخیز نیز بسیار مفید است.
2- تقویت ارتباط عاشقانه با خداوند و اولیای معصومین(ع) و مؤمنان اهل ولایت و محبت، از طریق انجام مستحبات و زیارات و مانند آن.52
و …
1-7-8- مرابطه
مرابطه مصدر باب مفاعله و به معنی به یکدیگر پیوستن و در اصطلاح اهل سلوک به معنی به خود پیوستن، مراقب خود بودن و نگران احوال خویش بودن میباشد.
مرابطه حساسترین مسیر سالکان الی الله است که بدون عبور از این راه، تعالی و تکامل به بن بست منتهی میشود. در واقع فردی که در نظر دارد نفس خود را از تمام رذائل پاکیزه نگه دارد باید این مسیر را طی کند. 53
(یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ اصْبرُِواْ وَ صَابِرُواْ وَ رَابِطُواْ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُون)54 «اى کسانى که ایمان آورده‏اید! (در برابر مشکلات و هوسها،) استقامت کنید! و در برابر دشمنان (نیز)، پایدار باشید و از مرزهاى خود، مراقبت کنید و از خدا بپرهیزید، شاید رستگار شوید! »
عقل آدمی در سیر و سلوکش به عالم آخرت میتواند با سرمایهی عمر، کالاهای سودمند برای خود کسب کند. عقل در واقع تاجر آخرت و سرمایهی عمر است. عقل باید در این تجارت نفس را شریک خود قرار دهد، اما از آنجا که نفس موجودی سرکش و دارای هوا و هوسهای زیاد است و به تعبیر قرآن:
(… إِنَّ النَّفْسَ‏ لَأَمَّارَهٌ بِالسُّوءِ …)55 «…که نفس (سرکش) بسیار به بدیها امر مى‏کند…»
عقل ناگزیر باید به اعمالی دست بزند تا شاید از برخی سرکشیهای نفس جلوگیری کند. اعمالی که ممکن است مانع نفس شوند عبارتاند از: 1- مشارطه، 2- مراقبه، 3- محاسبه، 4- معاتبه.
مجموع این چهار عامل را مرابطه می گویند.56
در این جا کیفیت هر کدام از این گامها را بیان میکنیم:.

1-7-8-1- مشارطه
مشارطت یعنی شرط بندی و تعهد گرفتن، منظور از آن این است که انسان با خود یعنی با عقل و نفس پیمان ببندد و شرط کند که در مقام عمل، نفس صداقت داشته باشد و مرتکب خطا و خلاف نشود.57
در اوّل‌ روز انسان‌ با خود شرط‌ کند که‌ امروز بر خلاف‌ امر الهی‌ رفتار نکند. به این طریق که نفس خود را مخاطب قرار دهد و به او یادآور شود که من جز سرمایه گرانبهای عمر کالایی ندارم و اگر از دست برود، تمام هستی‌ام از دست می‌رود و به خود بگوید: فکر کن عمر تو پایان یافته و از دیدن حوادث بعد از مرگ سخت پشیمان شده‌ای و فریاد «رب ارجعون» سر داده‌ای، سپس به نفس خویش در مورد مراقبت از اعضا و جوارح سفارش کند. انسان در این مرحله با خود شرط میبندد بر ترک معصیت و پایبندی به عهد و میثاقی که در این خصوص بسته است. در قرآن کریم به التزام تعهدات که بالاترین آنها تعهد به خداست تأکید فراوان شده، از جمله:

دسته‌ها: پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید