پایان نامه

مقاله c (3565)

(همان، ص228)این یک فریضه است به از صدهزار فرضسنّت ثمر نبخشد و ناید به کار فرضبغض تو بر منافق کرده است نار فرضرفعت برای خصم تو در روزگار فرض (همان، ص211) قریب به اتفاق قصایدش Read more…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق رایگان c (3576)

3-1-1-نقد و بررسی داستان «دزد ساده دل»253-1-1-1- خلاصهی داستان253-1-1-2- تطبیق متن بازنویسی‌ شده با متن اصلی263-1-1-3- روش خلق اثر263-1-1-4- عناصر داستانی283-1-2-نقد و بررسی داستان «زاغ و مار»323-1-2-1- خلاصه‌ی داستان323-1-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله c (3566)

فصل دوم: پیشینه پژوهش۲-۱ مقدمه13۲-۲ مطالعات مربوط به ترکیب فعلی13۲-۲-۱ آثار مربوط به زبان فارسی13۲-۲-۱-۱ خیام‌پور (۱۳۴۷)14۲-۲-۱-۳ مستأجر حقیقی (۱۳۶۹)14۲-۲-۱-۴ صادقی (۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۸۳)15۲-۲-۱-۵ کلباسی (۱۳۸۰)16۲-۲-۱-۶ طباطبایی (۱۳۸۲، ۱۳۸۷)16۲-۲-۱-۷ شقاقی (۱۳۸۶)17۲-۲-۱-۸ میرعمادی و مجیدی (۱۳۸۶)17۲-۲-۱-۹ Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منابع پایان‌نامه c (3577)

فهرست مطالب مقدمه12- بیان مسئله13- سؤالات تحقیق14- فرضیههای تحقیق25- پیشینه تحقیق26- ساختار تحقیق2فصل اول: کلیات تحقیق31-1-تهذیب41-2-تزکیه41-3-تفاوت تهذیب و تزکیه نفس51-4-اخلاق عملی و اخلاق نظری……6 -5-1تهذیب و تزکیه نفس در قرآن………….71-6- دلایل اهمیت تهذیب نفس…..91-7- زمان Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منبع تحقیق c (3567)

2-2-آثار82-3-سبک شناسی اثر122-3-1ویژگی های زبانی142-3-2ویژگی های فکری152-3-3ویژگی های ادبی172-3-4نکاتی از رسم الخط23فصل سوم: متن کتاب و شرح و توضیحات3-1-خطبه و مقدمه263-2-مباحث بخارا در ماه رمضان513-3-مباحثه ی توریث ولد ولد با وجود ولد صلبی 853-4-مباحثه ی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق دانلود c (3568)

1-1- کلیات21-1-1- اهمیت و ضرورت تحقیق21-1-2- روش تحقیق31-1-3- درباره شاعر31-1-4- ممدوحان شاعر181-1-5- عصر شاعر201-1-6- دیوان لطف الله30فصل دومپیشینه تحقیق48فصل سوممتن اصلی52غزل152غزل 255غزل358غزل 464غزل566غزل672غزل776غزل879غزل981غزل1083غزل1187غزل1289غزل1393غزل1495غزل1599غزل16102غزل17105غزل18109غزل19112غزل22118غزل23122غزل24124غزل25126غزل26128غزل27130غزل28132غزل29135 سایت منبع پایان نامه غزل30137غزل31139غزل32141غزل33143غزل34146غزل35149غزل36153غزل37158غزل38161غزل39165غزل40171غزل41173غزل42176غزل43179غزل44181غزل45183غزل46187غزل47191غزل48194غزل49197غزل50200غزل51204غزل52208غزل53210غزل54212غزل55215غزل56219غزل57222غزل58225غزل59227غزل60231غزل61233غزل62236غزل63238غزل64240غزل65241غزل66245غزل67248غزل68251غزل69254غزل70257غزل71259غزل72261غزل73263غزل74266غزل75268غزل76270غزل77272غزل78274غزل79276غزل80278غزل81280غزل82283غزل83285غزل84288غزل85289غزل86292غزل87294غزل88297غزل89298غزل90301غزل91303غزل92306غزل93309 شما می توانید تکه های دیگری از Read more…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله دانلود c (3569)

2-2- خانواده و نزدیکان خاقانی……………………………………………………………………………….92-3- محل و زمان تولد و وفات خاقانی………………………………………………………………..102-4- مروری برسبک شعر در قرن ششم ……………………………………………………………11 2-4-1- سبک آذربایجانی ……………………………………………………………………………………122-5 ـ مختصات شعر در قرن ششم ……………………………………………………………………..132-5-1- سطح زبانی ……………………………………………………………………………………………..132-5-2- سطح فکری Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه ارشد رایگان c (3570)

عشق عُذری، عشقی است پاک ……………………………………………………………………………………………………679101112151920212425282933374546 وجود عشق، پیش از آفرینش ……………………………………………………………………………………………………..47 عشق عذری تا زمان مرگ ادامه دارد …………………………………………………………………………………………..49 عشق عذری، پس از مرگ حتّی در گور باقی است …………………………………………………………………………49 عشق عذری تا قیامت Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله c (3571)

2-10 بایستهها و ویژگیهای رمان دینی ………………………………………………………. 31 2-11 عناصر داستان ………………………………………………………………………………… 34 2-12 طرح(پیرنگ)……………………………………………………………………………. 35 2-13 شخصیت و شخصیت پردازی……………………………………………………………. 41 2-14 زاویه دید………………………………………………………………………………………..45 2-15 موضوع…………………………………………………………………………………………..48 2-16 درونمایه………………………………………………………………………………………… 49 2-17صحنه و صحنه پردازی………………………………………………………………………. 50 Read more…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق دانلود c (3572)

فصل اول: معرفی رضا براهنی 51-1. رضا براهنی 61-1-1. زندگی شخصی 62-1-1. زندگی اجتماعی 73-1-1. آثار رضا براهنی 84-1-1. سبک رضا براهنی 92-1. جایگاه رضا براهنی در ادبیات معاصر 10فصل دوم: نماد 121-2. تعریف نماد Read more…

By 92, ago